18. marts 2019

Kommunale kerneværdier på børne- og ungeområdet skal være fælles pejlemærke for kommunerne

Hjælp KL med at formulere de kommunale kerneværdier på børne- og ungeområdet, som kan være pejlemærke for alle 98 kommuner fremover

Kommunerne spiller en helt central rolle, når lovgivning og reformer for dagtilbud og folkeskole skal omsættes til virkelighed. Kommunerne står for skud, når implementeringen ikke lykkes fuldt ud.

Derfor er der brug for at kunne kommunikere klart om kommunale kerneværdier på børne- og ungeområdet. Værdier, der gælder uanset rammerne fra Christiansborg.

Hvordan passer værdierne med jeres kommunes virkelighed?

KL har sendt et bud på mulige værdier til samtlige kommuner. KL opfordrer kommunerne til at drøfte værdierne i de politiske udvalg på børne- og undervisningsområdet.

KL samler kommentarer og perspektiver fra kommunerne frem til den 23. april 2019. Med det afsæt vil KL's Børne- og Undervisningsudvalg revidere kerneværdierne og gå i dialog med kommunerne om, hvordan de kan bruges fremadrettet.

Hvorfor kommunale kerneværdier?

De kommunale kerneværdier skal være tydelige værdier, som kan danne fælles afsæt på børne- og ungeområdet. De skal være med til at tydeliggøre vigtigheden af det kommunale ejerskab på børne- og ungeområdet.

KL og kommunerne skal kunne henvise til værdierne og bruge dem fremadrettet i varetagelsen af kommunernes interesse. Samtidig skal de kunne bruges i den lokale fortælling om det kommunale selvstyre.

De kommunale kerneværdier skal være med til at fremme stabilitet og kontinuitet uanset skiftende nationale dagsordner – og skiftende regeringer.

Første bud på kommunale kerneværdier

 1. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, der både danner og uddanner

 2. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, der sætter børnene og de unge forrest og lægger vægt på inddragelse

 3. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, som samarbejder med forældrene, og løfter opgaverne i samspil med kommunalbestyrelse og forvaltning

 4. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, der er en central del af lokalmiljøet, og som spiller sammen med børnenes, de unges og deres familiers liv

 5. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, der efterspørger forskning af høj kvalitet og relevans, som kan bruges i hverdagen

 6. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, der baserer indsatser på data og viden for at lykkes bedre med at styrke alle børn og unges læring og trivsel

 7. Vi vil dagtilbud og folkeskoler med en stærk faglig ledelse, der er understøttet af en forvaltning, der sætter rammen

 8. Vi vil dagtilbud og folkeskoler med dygtige fagprofessionelle, der trives og udvikler egen praksis i dialog med kollegaer og ledelse

 9. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, hvor det tværprofessionelle samarbejde er i centrum med henblik på at løfte og udfordre alle børn

 10. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, hvor initiativer kan vokse nedefra, og hvor den lokale og nationale ramme gør det muligt at udvikle de lokale tilbud

 11. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, som skaber sammenhæng mellem dagtilbud, skole og ungdomsuddannelse