22. januar 2019

Kom til fyraftensmøder om deling af data

KL inviterer til to fyraftensmøder om bedre udveksling af relevant viden om børn i overgange.

Møderne tager udgangspunkt i en afrapportering fra et tværministerielt udvalg som følge af dagtilbudsaftalen juni 2017 "Stærke dagtilbud - alle skal med". Afrapporteringen peger på, at der er en række udfordringer forbundet med vidensudveksling i overgange.

Fyraftensmøderne vil byde på oplæg fra datatilsynet, cases med forskellige behandlingsgrundlag og konkrete pejlemærker til arbejdet med vidensdeling, som kan understøtte en bedre udveksling af relevant og nødvendig viden om børn i overgange.

Derudover vil du blive vejledt i do's and don'ts på det digitale område. Hvilken informationer skal gemmes og hvor er det hensigtsmæssigt gemme forskellige typer af informationer? Hvad må downloades og hvilke overvejelser er det vigtigt at gøre sig i forhold til hvor data ligger?

Tid, sted og målgruppe

Fyraftensmøderne finder sted den 29. og 30. april kl. 16.00-19.00 henholdsvis i KL-huset og på Scandic Kolding og henvender sig til en bred målgruppe, der arbejder med data i overgange. Det gælder bl.a. medarbejdere inden for IT, HR, PPR, sundhedsområdet og dagtilbudsledere, SFO-ledere, indskolingsledere samt konsulenter på børne- og ungeområdet.

Tilmeld dig her.