19. februar 2019

KL's dagtilbudskonference sætter fokus på kvalitetsudvikling og evalueringskultur

På KL's dagtilbudskonference den 29. maj kan du høre Danmarks Evalueringsinstitut stille skarpt på, hvordan man gennem ledelsesdialoger med kvalitetsdata kan udvikle kvaliteten i dagtilbud.

Databaseret kvalitetsudvikling

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) vil sætte fokus på, hvordan man gennem ledelsesdialog på tværs af styringskæden omkring data kan understøtte arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan. Fokus vil også være på, hvordan data kan understøtte udvikling af evalueringskultur med afsæt i den pædagogiske læreplans tematikker.

Oplægget tager afsæt i kommunernes arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan. Her vil blive inddraget perspektiver fra målingen ’Evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan’, som EVA kom med i januar 2019, og en miniundersøgelse om kommunale erfaringer med databaserede kvalitetsdialoger, som EVA foretager forud for dagtilbudskonferencen.

Temamøder stiller skarpt på den pædagogiske læreplan

Efter Danmarks Evalueringsinstitut vil dagen byde på flere oplæg, besøg i standområdet og temamøder. Temamøderne giver dig mulighed for at dykke ned i nøglebegreberne i den pædagogiske læreplan. Her vil du få inspiration til, hvordan man kan arbejde med indholdet i praksis i form af blandt andet forældresamarbejde, fokus på demokrati og dannelse og udvikling af læringsmiljøer. Der vil også være fokus på forvaltningens rolle i at lede og understøtte arbejdet med realisering af læreplanen.

Se hele programmet og tilmeld dig her.