05. marts 2019

KL's dagtilbudskonference 2019: Den tidlige indsats kræver tværfagligt samarbejde

På KL's dagtilbudskonference vil der blandt andet være fokus på, hvordan der skabes høj kvalitet i den tidlige indsats gennem tværfagligt samarbejde.

Kvalitet i den tidlige indsats

Dagtilbudskonferencen tager afsæt i kommunernes igangværende arbejde med at implementere dagtilbudsloven og den styrkede pædagogiske læreplan fra 2018. På konferencen kan du blandt andet høre Mette Skovgaard Væver, der er leder af Center for Tidlig Indsats og Familieforskning ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet, stille skarpt på den tidlige indsats. Oplægget bygger på den viden, der er oparbejdet gennem flere års vedvarende fokus på et lykkes med den tidlige indsats i kommunerne. Her vil Mette Skovgaard Væver fortælle om, hvordan den tidlige indsats omkring det enkelte barn kan understøttes af tværfagligt samarbejde med fokus på fælles sprog, kompetencer og systematik. Oplægget vil give perspektiver på, hvordan man kan arbejde med at få skabt sammenhæng gennem alle led i organisationen og sikre et andet grundlag end subjektive vurderinger.

Kvalitetsudvikling, evalueringskultur og faglig ledelse

I plenum vil der også være oplæg ved Danmarks Evalueringsinstitut, som stiller skarpt på kvalitetsudvikling og evalueringskultur og med lektor Caroline Howard Grøn, som vil give et perspektiv på, hvordan man kan udvikle den faglige ledelsesopgave for at understøtte arbejdet med den nye dagtilbudslov.

Konferencen byder også på temamøder og en markedsplads, hvor det vil være muligt at hente inspiration til udvikling af egen praksis i arbejdet med dagtilbudsloven og den styrkede pædagogiske læreplan.

Se hele programmet og tilmeld dig her.