04. november 2019

KL's Børn & Unge Topmøde sætter fokus på fællesskaber og trivsel i de tidlige år

Gennem oplæg, debatter og drøftelser stiller KL blandt andet skarpt på, hvordan vi skaber stærke fællesskaber fra barnsben og sikrer, at alle børn får en god start på livet.

Kvalitet og fællesskaber i dagtilbud

Næsten alle børn i Danmark går i dagtilbud, hvilket skaber en unik mulighed for at sikre, at børn trives allerede i den tidlige barndom. Men hvilken kvalitet har de danske dagtilbud?

Det har Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, afdækket i den første landsdækkende undersøgelse på området. På KL’s Børn & Unge Topmøde præsenterer EVAs direktør Mikkel Haarder resultaterne. Han fortæller om kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø og rammerne for den pædagogiske praksis i de kommunale daginstitutioner for 3-5-årige.

Psykisk trivsel i 0-6-årsalderen

Topmødet sætter også fokus på tidlig indsats for børn og unge i arbejdet med at sikre psykisk trivsel, hvilket Mette Væver kommer og fortæller om. Hun er lektor i klinisk børnepsykologi og leder af Center for Tidlig Indsats og Familieforskning ved Institut for Psykologi ved Københavns Universitet.

Mette Væver belyser, hvad der forstås ved psykisk sundhed i småbørnsalderen. Hun præsenterer, hvilken viden der er på området om, hvad trivsel betyder for barnets udvikling og læring på længere sigt.

Læs mere om Børn & Unge Topmødet, se programmet og tilmeld dig her.