12. august 2019

KL temadage om det pædagogiske tilsyn i dagtilbud

Sidste chance for at tilmelde dig er fredag den 16. august 2019. KL afholder den 26. og 28. august 2019 temadage om det pædagogiske tilsyn i dagtilbud. Temadagene foregår i København den 26. august og i Kolding den 28. august.

Temadagene sætter fokus på, hvordan der kan skabes et udviklingsorienteret tilsyn, der bidrager til udviklingen af kvalitet i dagtilbuddene og styrker evalueringskulturen i dagtilbuddene.

Der vil ligeledes være fokus på, hvordan tilsynet kan bruges til at sikre sammenhæng og udvikling på hele dagtilbudsområdet, og på hvordan tilsynet kan anvendes ind i kompetenceudvikling af personalet.

Temamøderne byder også på praksiseksempler på brugen af data i tilsynet fra Helsingør Kommune, og Børne- og Undervisningsministeriet vil belyse kravene til tilsynet i relation til ny lov og forskellige dagtilbudsformer.

Tilmelding

Læs mere om temamøderne, se programmet og tilmeld dig til temadagen i København her, og til temadagen i Kolding her.