16. maj 2019

KL’s netværk for kommunale konsulenter på dagtilbuds- og folkeskoleområdet fortsætter i 2019/2020

KL etablerede i efteråret 2018 et netværk for kommunale konsulenter på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, der i første omgang skulle mødes frem til sommeren 2019. Der har været stor tilslutning til netværket, og det fortsætter derfor et år mere. Der bliver holdt tre netværksmøder i perioden september 2019 til juni 2020.

Om netværket

  • KL’s konsulentnetværk er for alle kommunale konsulenter, teamledere mv. på børne- og ungeområdet.
  • Der afholdes tre møder årligt à seks timer i Odense.

På møderne vil du blandt andet kunne opleve oplæg og workshops med god mulighed for sparring om:

  • Aktuelle dagsordener på dagtilbuds- og skoleområdet, fx ny lovgivning, økonomiaftaler, politiske udspil mv.
  • Ny viden fra forskning og undersøgelser.
  • Konsulentens rolle og kommunale opgaver og udfordringer.

Formålet med netværket

Formålet med netværket er at styrke de kommunale konsulenters og forvaltningers opgaveløsning og kapacitetsopbygning på tværs af dagtilbuds- og folkeskoleområdet. Fokus er på den kommunale konsulents rolle mellem politik og praksis. Det er særlig vigtigt ifølge udviklingskonsulent Line Ditlev Larsen fra Dragør Kommune, der har deltaget i netværket i det første år. Line fortæller:

”Der er ikke fokus på rollen som udviklingskonsulent i andre netværk. Det er en lidt usynlig rolle, så det er vigtigt med spot på det at være konsulent.”

I netværket vil der både være fokus på konsulentens rolle i forhold til at understøtte den administrative og politiske ledelse, og opgaver som understøtter praksis på skoler og i dagtilbud. På netværksmøderne vil der både være oplæg og drøftelser, så deltagerne får mulighed for at få ny viden og sparring på egen praksis.

Det første år

Netværkets første år har budt på oplæg fra seniorkonsulent Camilla Hjort Weber fra DEA. Hun fortalte om, hvordan konsulenterne kan fremme vidensspredning og sætte ny viden i spil i udviklingen af den pædagogiske praksis. Det blev fulgt op af chefkonsulent Line Arnmark fra Københavns Professionshøjskole, der fortalte om, hvordan man inddrager de fagprofessionelles viden i udviklingen af skoler og dagtilbud, og hvordan man sikrer, at medarbejderne oplever involvering og medindflydelse.

Netværket har også budt på oplæg fra chef for læring Marianne Bertelsen fra Hedensted Kommune og faglig direktør Claus Elmholdt fra LEAD. De fortalte om det krydspres, en konsulent skal kunne navigere i, hvor de skal kunne integrere den ’hårde’ ekspertviden med ’bløde’ procesfærdigheder.

Faglig sparring og netværk

Muligheden for at få faglig sparring på konkrete opgaver er ifølge Line Ditlev Larsen fra Dragør Kommune den vigtigste grund til, at hun deltager i netværket:

”Når man kommer fra en lille kommune som Dragør, så er det vigtigt at få sparring på de opgaver, vi løser. Uanset om man er Aarhus Kommune med mange konsulenter, eller Dragør Kommune med få, så er det i sidste ende de samme opgaver, vi udfører. Så der er ingen grund til, at vi allesammen skal opfinde den dybe tallerken,” fortæller udviklingskonsulenten fra Dragør.

Netværket giver samtidig mulighed for at mødes med andre ligesindede fra hele landet:

”Det er en rigtig god mulighed for at få udvidet sit netværk. Når jeg sidder over for en konkret problemstilling på kontoret, kan jeg nu gribe telefonen og fx ringe til kollegaer i Køge, fordi jeg ved, at de har siddet med samme udfordring.,” beskriver Line Ditlev Larsen fra Dragør Kommune

Kommende møder

De kommende tre møder afholdes den 11. september 2019, den 16. januar 2020 og den 3. juni 2020.

I forbindelse med disse tre møder introducerer vi desuden et digitalt netværksforum, hvor materialer fra møderne bliver delt, og hvor deltagerne kan kommunikere og spare med hinanden indbyrdes.

Prisen for at deltage i netværkets tre møder er 9000 kroner for kommuner med 1-2 netværksdeltagere og 13.000 for kommuner med 3-5 netværksdeltagere.

Hvis I ønsker at deltage i netværket, skal I tilmelde jer her:

 

Hvis I har spørgsmål eller ønsker til konsulentnetværket, er I meget velkommen til at skrive til HNLA@kl.dk