11. april 2019

KL og kommuner stopper udbud af digitale læremidler i denne omgang

9 kommuner og KL har besluttet ikke at fortsætte den igangsatte udbudsproces af indkøb af digitale læremidler. Udfordringen med at sikre lærerne metodisk og didaktisk frihed eksisterer dog stadig, og KL og kommunerne vil arbejde videre for at få løst de udfordringer.

Alle elever skal opleve en motiverende og varieret skoledag, hvor hver enkelt elev bliver udfordret tilpas. Det kræver, at det pædagogiske personale har adgang til læremidler, der understøtter deres didaktiske tilgang. Der skal med andre ord være frihed hos lærerne til at vælge mellem de gode digitale læremidler, der passer til netop deres undervisning, og som giver værdi for alle elever og understøtter den enkelte elevs læringsmåde.

Sådan er virkeligheden på skolerne dog ikke i dag. Den udfordring har KL forsøgt at løse i samarbejde med 9 kommuner ved et pilotforsøg med indkøb af digitale læremidler.

Udfordringerne skal fortsat løses

Mandag den 8. april var der frist for ansøgning til at blive prækvalificeret til udbuddet for pilotforsøget, som KL administrerer på vegne af 9 kommuner. Flere af leverandørerne af digitale læremidler og deres brancheforeninger har i forløbet givet udtryk for, at de ikke føler, at dialogen omkring pilotforsøget har været tæt nok, og at man derfor har valgt ikke at indgå i pilotforsøget. Derfor har KL og kommunerne nu besluttet at stoppe det igangsatte udbud.

”Vi er selvfølgelig glade for de leverandører, der har søgt om at indgå i pilotforsøget. Men når der ikke har været flere ansøgninger, ser vi det også som et udtryk for, at der er behov for en ny proces. Det er også det, vi hører fra leverandørernes brancheforeninger, og det lytter vi naturligvis til. Udfordringerne i forhold til indkøb og anvendelse af digitale læremidler er dog fortsat de samme, og det har stadig høj prioritet for kommunerne og KL at få løst dem. Det vil vi nu arbejde videre med,” siger Peter Pannula Toft, kontorchef i KL’s kontor for Børn og Folkeskole.

Tættere og forpligtende dialog

Han understreger, at hvis projektet skal lykkes, er der brug for at få en bred palet af leverandører involveret i arbejdet.

”Vi vil gribe den udstrakte hånd, vi har fået fra leverandører og brancheforeninger om at indgå i en tættere og gensidigt forpligtende dialog om, hvordan vi bevæger os videre ud af den vej, hvor vi her har taget de første skridt. Det vil vi gøre sammen med både de leverandører, som allerede har søgt om at være med i pilotforsøget, og de leverandører, som ikke har i denne omgang. Det er vigtigt, at vi sammen kan finde en vej frem, hvor vi lykkes med at skabe de bedste muligheder for lærernes undervisning, så eleverne i folkeskolen lærer, trives og udvikler sig,” siger Peter Pannula Toft.