28. januar 2019

KL inviterer til sin årlige dagtilbudskonference den 29. maj

Temaet for årets dagtilbudskonference er evalueringskultur og faglig ledelse med afsæt i kommunernes igangværende arbejde med at implementere dag-tilbudsloven og den styrkede pædagogiske læreplan fra 2018.

Kom og hør lektor Caroline Howard Grøn, som har leveret forskerbidrag til Le­delseskommissionen, give sit bud på, hvordan man kan lykkes med samspillet i styrings- og ledelseskæden, og hvordan faglig ledelse og data kan understøtte det professionelle læringsfælleskab. Du kan også høre områdechef hos Danmarks Evalueringsinstitut, Signe Bohm, gøre status på den nationale evaluering af arbej­det med læreplanen, hvor hun vil præsentere en miniundersøgelse af udvalgte kommuners arbejde med implementeringen samt arbejdet med at udvikle en evalueringskultur.

Temamøder

Temamøderne vil give dig mulighed for at dykke ned i nøglebegreberne i den pædagogiske læreplan for at komme tættere på, hvordan man kan arbejde med indholdet i praksis. Herunder sættes der blandt andet fokus på forvaltningsledelse samt kommunale arbejdsgiverpraksis på dagtilbudsområdet.

Kommunal vidensdeling

De kommunale eksempler vil være i fokus både i plenum, i temamøderne og på kommunale stande på markedspladsen, som kan besøges i pauserne. Der vil således blive god mulighed for at vidensdele på tværs af kommunerne og mellem forvaltningen og institutionerne.

Målgruppe og tilmelding

Dagtilbudskonferencen henvender sig til forvaltningschefer, forvaltningsmedarbej­dere, dagtilbudsledere og andre interessenter på dagtilbudsområdet.

Tilmeldingen åbner den 29. januar kl. 10.

Se programmet og tilmeld dig her.