24. september 2019

KL afholder faglige temamøder på dagtilbudsområdet den 30. og 31. oktober 2019 i hhv. Roskilde og Billund

Årets faglige temamøder sætter blandt andet fokus på leg og læring, overgange samt faglig ledelse og styring på dagtilbudsområdet.

Vidensoplæg og kommunale eksempler

På de faglige temamøder vil der blandt andet være vidensoplæg af Margrethe Andersen, lektor ved Københavns Professionshøjskole, om hvor vigtigt det er, at man som ledelse sætter fokus på kvalitetsudvikling for at understøtte løsningen af kerneopgaven.

Derudover gæster Ann Elisabeth Knudsen, cand.mag. og lektor i dansk og psykologi, også temamøderne. Ann Elisabeth Knudsen udfolder, hvad de nye toner vedrørende leg og dannelse i dagtilbudsloven betyder for de 0-2 årige.

Udover en række spændende vidensoplæg, vil flere kommuner også bidrage med et kommunalt perspektiv på forskellige tematikker. Billund Kommune holder blandt andet et oplæg med Lego Fonden og UC-Lillebælt om, hvordan de i samarbejde er i gang med at uddanne samtlige faglige ledere og pædagoger i diplomuddannelsen ”Leg, kreativitet og læring”.

Læs mere om de faglige temamøder og tilmelding

Du kan se programmet for dagene og tilmelde dig de faglige temamøder herunder:

Fagligt temamøde den 30. oktober 2019 i Roskilde

Fagligt temamøde den 31. oktober 2019 i Billund