11. februar 2019

Hvad må vi dele af data i overgange?

Hvad må vi dele af data i overgange?' Hvilken data skal gemmes og hvor skal det gemmes henne? Hvad må downloades og hvilke overvejelser er det vigtigt at gøre sig i forhold til hvor data ligger? Hvordan skelner jeg mellem henholdsvis personfølsomme- og helbredsmæssige oplysninger?

KL og Børne- og Socialministeriet sætter gennem to fyraftensmøder fokus på, hvordan man sikrer god praksis i udveksling af viden om børn i overgange.

Møderne tager udgangspunkt i en afrapportering fra et tværministerielt udvalg som følge af dagtilbudsaftalen juni 2017 "Stærke dagtilbud - alle skal med". Børne- og Socialministeriet vil præsentere de udfordringer, som rapporten peger på.

Datatilsynet vil forklare de rammer, som lovgivningen opstiller for udveksling af viden. Desuden vil KL give sparring på de overvejelser, der er forbundet med deling og opbevaring af data.

Cases i den kommunale praksis

På fyraftensmøderne vil der også blive præsenteret og arbejdet med cases med forskellige behandlingsgrundlag og konkrete pejlemærker. Formålet er at give inputs til kommunernes overvejelser om vidensudveksling og understøtte en bedre udveksling af relevant og nødvendig viden om børn i overgange.

Se mere

Fyraftensmøderne henvender sig bredt til medarbejdere fra Jura, IT, HR, PPR, Sundhedsområdet samt, ledere, SFO ledere, Indskolingsledere, konsulenter for børne- og ungeområdet.

Se programmet og tilmeld dig her.