06. marts 2019

Høringssvar håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud

KL har den 5. februar 2019 modtaget høringsudgave af publikationen ”Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud” med høringsfrist den 5. marts 2019.

KL afgiver høringssvar med forbehold for efterfølgende politisk behandling, da det ikke har været muligt at få høringssvaret politisk godkendt inden fremsendelse.

Generelle bemærkninger

KL er overordnet positivt stillet overfor den fremsendte publikation. Hygiejne i dagtilbud er et væsentligt aspekt af at skabe gode miljøer for både børn og voksne, der sikrer sundhed, sikkerhed og trivsel. Publikationen er dertil et godt vidensgrundlag for pædagogisk personale at kunne anvende i den pædagogiske hverdag og praksis. KL er samtidig positiv overfor, at publikationen løbende opdateres med hyppigt stillede spørgsmål om emnet og området.

KL's bemærkninger til høringsudgave af publikationen

KL er enig i, at hygiejne er væsentligt i dagtilbuddenes hverdag. Både for børn og voksne er der klare fordele i at sikre miljøer, der mindsker smittefare, nedbringer sygdom og reducerer spredning af bakterier.

KL bemærker, at publikationens indhold skal ses og anvendes i sammenhæng med andre indsatser for at sikre et godt arbejdsmiljø såvel som børnemiljø. Der er tale om anbefalinger, der skal indgå i en eksisterende hverdag, og som skal ses ind i samlet pædagogisk opgaveløsning for dagtilbud.

Et godt samarbejde mellem sundhedsplejersker, kommunallæger, ledere, pædagogisk personale og forældre er afgørende for, at nå i mål med at sikre hygiejniske dagtilbud samt sikre oplæring, viden og forebyggelse om sundhed og for både børn og personale. KL er derfor også positiv overfor, at publikationen henvender sig bredt til involverede omkring dagtilbuddet.

Publikationen indeholder anbefalinger om fysisk aktivitet som led i at sikre motorik, udvikling og trivsel og som forebyggelse til overvægt. En anbefaling til dette er blandt andet at begrænse mængden af skærmtid. KL bemærker hertil, at det bør præciseres, at der er tale om stillesiddende eller pacificerende skærmtid. Mange dagtilbud arbejder aktivt med digitale læremidler som pædagogiske redskaber, og brugen af disse udelukker ikke nødvendigvis fysisk aktivitet.

Slutteligt bemærker KL, at der ved medicingivning i dagtilbud er behov for tæt samarbejde, sparring og mulig oplæring af pædagogisk personale fra fx sundhedsplejerske ved særlige tilfælde om børns medicinering.