02. september 2019

Hjerne, leg og dannelse

I den nye dagtilbudslov fremhæves dannelsesbegrebet og legens vigtighed, men hvad betyder de nye toner vedrørende leg og dannelse for de 0-2 årige børn?

Kendskab til hjernens udvikling hos 0-2 årige

Dette spørgsmål er Ann Elisabeth Knudsen, cand.mag og lektor i dansk og psykologi, stærkt optaget af. Ifølge Ann Elisabeth Knudsen er det meget vigtigt, at det pædagogiske personale har kendskab til hjernens udvikling hos de 0-2 årige for at vide, hvilke læringsformer børnenes hjerner er klar til at modtage.

Ann Elisabeth Knudsen mener derudover, at den pædagogiske praksis skal understøtte børns gå-på-mod, tro på sig selv og at de ikke er bange for at fejle. Det kan det pædagogiske personale, ifølge Ann Elisabeth Knudsen, sikre gennem forskellige typer af leg og en velvalgt dannelsespraksis.

Faglige temamøder på dagtilbudsområdet

Ved KL’s faglige temamøder kan du høre Ann Elisabeth Knudsen udfolde, hvordan forskellige typer af lege og dannelsespraksis kan understøtte børn, så de bliver glade, velfungerende, motiverede og lærelystne.

Årets faglige temamøder afholdes den 30. oktober 2019 i Roskilde og den 31. oktober 2019 i Billund. På temamøderne vil der både være vidensoplæg og kommunale eksempler, som sætter spot på arbejdet med kvalitet i dagtilbud. Programmet for dagene rummer blandt andet oplæg om inddragelse af børneperspektivet, leg og læring samt faglige ledelse og styring på dagtilbudsområdet.

Du kan læse mere om temamøderne og tilmelde dig herunder:

Fagligt temamøde i Roskilde den 30. oktober 2019

Fagligt temamøde i Billund den 31. oktober 2019