05. februar 2019

Gratis læringsmateriale om informationssikkerhed

Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner har udarbejdet en gratis sikkerhedspakke, som kan understøtte en god sikkerhedskultur på skolerne. Pakken er med til at uddanne lærere og andre medarbejdere i informationssikkerhed og håndtering af skolers fortrolige informationer med konkrete råd om god sikkerhedsadfærd.

Informationssikkerhed i folkeskolen

I folkeskolen bliver der dagligt udvekslet mange personoplysninger om både forældre og elever. Eksempelvis skal forældre informeres om deres børns udfordringer og fremskridt, og lærerne skal informeres om elevers diverse behov. Det er vigtigt, at både elever og forældre er trygge ved skolens behandling af disse til tider følsomme oplysninger, og oplever at disse bliver behandlet med den nødvendige fortrolighed.

I en travl hverdag kan det være svært for skolens ansatte at forholde sig til de komplekse regler på databeskyttelsesområdet. Materialet er derfor udviklet med øje for de særlige problemstillinger, som man står overfor som ansat i undervisningssektoren.  

Indhold

Sikkerhedspakken består blandt andet af to PowerPoint-shows og en quiz om informationssikkerhed. Materialet omhandler eksempelvis brugen af sociale medier, sms'er og oplysninger på papir.

Sikkerhedspakken kan hentes her. (zip-fil)

Med materialet kan I fx:

  • Holde oplæg om informationssikkerhed på et personalemøde. Den vedhæftede PowerPoint har uddybende kommentarer i notefelterne.
  • Teste jeres viden
  • Hænge plakater op i forberedelseslokaler eller lærerværelse
  • Printe og uddele pjecen til medarbejder

Det er muligt for den enkelte skole at tilpasse både PowerPoint-shows og quiz efter lokale omstændigheder, således at materialet kan få størst mulig effekt.