11. marts 2019

Fyraftensmøder sætter fokus på udveksling af viden om børn i overgange

KL og Børne- og Socialministeriet sætter gennem to fyraftensmøder fokus på, hvordan man sikrer god praksis i udveksling af viden om børn i overgange. Der er allerede stor interesse for at deltage, så vi opfordrer alle interesserede til at tilmelde sig snarest for at sikre sig en plads.

Møderne tager udgangspunkt i en afrapportering fra et tværministerielt udvalg som følge af dagtilbudsaftalen juni 2017 "Stærke dagtilbud - alle skal med". På møderne vil Børne- og Socialministeriet præsentere de udfordringer, som rapporten peger på. Herefter vil Datatilsynet forklare de rammer, som lovgivningen opstiller for udveksling af viden.

Kommunale cases

På fyraftensmøderne vil der også blive præsenteret og arbejdet med cases med forskellige behandlingsgrundlag og konkrete pejlemærker. Formålet er at give inputs til kommunernes overvejelser om vidensudveksling og understøtte en bedre udveksling af relevant og nødvendig viden om børn i overgange.

Se mere

Fyraftensmøderne henvender sig bredt til medarbejdere fra Jura, IT, HR, PPR, Sundhedsområdet samt, ledere, SFO ledere, Indskolingsledere, konsulenter for børne- og ungeområdet.

Se programmet og tilmeld dig her.