20. marts 2019

Fyraftensmøder om udveksling af viden om børn i overgange

Udveksling af viden om børn i overgange er ofte forbundet med mange overvejelser om, hvilken data man må dele, hvordan det skal opbevares, og hvordan man skelner mellem forskellige typer oplysninger. Det sætter KL fokus på ved fyraftensmøder den 29. og 30. april.

Fokus på regler og overvejelser forbundet med udveksling af viden om børn i overgange

Kommunerne har behov for at kunne udveksle relevant viden mellem f.eks. dagtilbud, sundhedspleje og folkeskole. Der er dog mange regler på området, hvilket giver anledning til mange tvivlsspørgsmål. Derfor sætter KL fokus på de udfordringer, som kommunerne oplever og giver sparring på de overvejelser, der er forbundet med deling og opbevaring af data.

Møderne tager udgangspunkt i en afrapportering fra et tværministerielt udvalg som følge af dagtilbudsaftalen juni 2017 "Stærke dagtilbud - alle skal med". Afrapporteringen peger på et generelt behov for at tydeliggøre de juridiske begrænsninger og muligheder for at overlevere viden.

På fyraftensmøderne vil Børne- og Socialministeriet præsentere konklusionerne i rapporten og Datatilsynet vil forklare reglerne. Herefter vil KL præsentere cases med forskellige behandlingsgrundlag for at give sparring på de udfordringer, som kommunerne oplever ift. deling og opbevaring af data. Bl.a. hvad man skal have samtykke til, og hvad man f.eks. må dele mellem dagtilbud, sundhedspleje og folkeskole.

Se mere

Fyraftensmøderne finder sted den 29. april 2019 kl. 16-19 i KL-huset i København og den 30. april på Scandic Kolding.

Møderne henvender sig bredt til medarbejdere fra Jura, IT, HR, PPR, Sundhedsområdet samt, ledere, SFO ledere, indskolingsledere samt konsulenter inden for børne- og ungeområdet.

Se programmet og tilmeld dig her.