01. marts 2019

Fremfærd står bag nyt forskningsprojekt, der ser på pædagogik, der virker

Forskningsprojektet er gennemført af KL, BUPL og FOA og udført af professor Charlotte Ringsmose, Aalborg Universitet og lektor Lone Svinth, Aarhus Universitet. Projektet peger på en række faktorer, som øger alle børn i dagtilbuds trivsel og udviklingsmuligheder. Projektet offentliggøres 1. marts.

Forskningsprojekt undersøger, hvilken pædagogisk praksis der fremmer virkningsfuldt pædagogisk arbejde

Hvilken pædagogisk praksis fremmer virkningsfuldt pædagogisk arbejde? Det har et nyt forskningsprojekt ”Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud’ undersøgt, finansieret af Fremfærd Børn og gennemført i samarbejde mellem KL, BUPL og FOA.

Projektet har fokus på dagtilbud, der har en høj andel børn i udsatte positioner, og peger på en række fællestræk blandt forvaltninger, ledere og pædagogisk personale i de dagtilbud, der arbejder målrettet med at bryde mønstre for børn i udsatte positioner, og som lykkes. Projektet omfatter forvaltningens, ledelsens og det pædagogiske personales indsats for at skabe virkningsfuldt pædagogisk arbejde for børn i udsatte positioner i både daginstitution og dagpleje.

Du kan læse mere om projektet på VPT.dk (viden på tværs).

  • PDF

    Fremfærd pædagogik der virker - pressemeddelelse

  • PDF

    Ebog - Virkningsfuldt Pædagogisk Arbejde i Dagtilbud 28022019

  • PDF

    LOW pixi Virk pæd 21x21