21. august 2019

FGU får bestyrelsesforening

De nye FGU-institutioner har netop etableret deres egen forening, FGU Danmark, som skal varetage deres fælles interesser. Borgmester Henrik Hvidesten bliver første formand.

Til august starter de første elever på den Forberedende Grunduddannelse, FGU, over hele landet, og i dag har de 27 FGU-institutioner dannet en fælles forening. Det fandt sted på en stiftende generalforsamling i Middelfart i dag.

”Den nye forenings væsentligste opgave er at hjælpe de enkelte FGU-institutioner med at komme godt i gang. FGU-institutionerne skal løse en stor opgave, eftersom FGU skal samle de mange forberedende uddannelsestilbud i et nyt sammenhængende tilbud. Her er der brug for en stærk forening, som både kan være talerør og bindeled mellem de mange aktører,” siger borgmester Henrik Hvidesten, Ringsted, som bliver FGU Danmarks første formand. Han er i forvejen formand for FGU Midt- og Østsjælland.

FGU Danmark er som udgangspunkt en forening for bestyrelserne, mens direktører og rektorer får indflydelse via et direktør- og rektorkollegium. Formålet med foreningen er at skabe et forum, hvor man kan drøfte fælles problemstillinger og tage fælles initiativer. Foreningen vil være ledet af en bestyrelse, der afspejler bestyrelsessammensætningen for FGU-institutionerne. Kommunernes Landsforening, arbejdsmarkedets parter og erhvervsskolerne er centrale samarbejdspartnere for FGU Danmark, som vil indgå i et tæt og forpligtende samarbejde med relevante ministerier og organisationer om uddannelserne, undervisningsformer samt sektorens udvikling.

Fakta om FGU

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) henvender sig til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse og som heller ikke er i beskæftigelse. FGU er et fleksibelt tilrettelagt uddannelsestilbud, som tilbyder plads til forskellige unges individuelle kompetencer og behov og hjælper den unge med at få overblik, motivation og retning.

Der er oprettet 27 institutioner med udbudssteder fordelt i hele landet.