10. oktober 2019

FAQ notat om obligatoriske læringstilbud for 1-årige børn i udsatte boligområder

Den 1. juli 2019 trådte loven om obligatoriske læringstilbud for 1-årige børn i udsatte boligområder i kraft. Det obligatoriske læringstilbud skal sikre, at flere børn fra udsatte boligområder kommer i dagtilbud, som blandt andet kan understøtte deres dansksproglige kompetencer og generelle læringsparathed.

Det første hold af børn i obligatoriske læringstilbud er netop startet i kommunerne. Det obligatoriske læringstilbud er et nyt tilbud, der skal sikre, at 1-årige børn i udsatte boligområder, der ikke allerede er optaget i dagtilbud, sikres læringsparathed, dansksproglige kompetencer og kendskab til danske værdier og normer. Med loven står kommuner og dagtilbud også overfor nye opgaver, herunder udarbejdelse af målrettede forløb til børnene og forældrene, tilsyn og registrering. KL har derfor i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet udarbejdet en FAQ med spørgsmål og svar til loven. FAQ’en er målrettet forvaltningsniveauet i kommunerne og adresserer en række praktiske elementer i relation til implementering af loven om obligatoriske læringstilbud. Udvælgelsen af spørgsmål er bl.a. foretaget på baggrund af input fra kommuner med udsatte boligområder.

Se FAQ’en om obligatoriske læringstilbud her: