06. september 2019

En god overgang fra dagtilbud til skole kræver et systematisk arbejde i kommunerne

Ny viden peger på, at en god overgang fra dagtilbud til skole opnås bedst ved hjælp af et systemestisk arbejde i kommunerne.

Det stærke tværfaglige samarbejde

En ny rapport ”den gode skolestart” udarbejdet af Egmont fonden, belyser vigtigheden af et tværfagligt samarbejde for at sikre gode overgange fra dagtilbud til skole. I følge rapporten indebærer det et tæt samarbejde mellem pædagoger i dagtilbud, børnehaveklasseledere og pædagoger i skolen.

KL mener at det tværfaglige samarbejde også bør inddrage kommunernes specialiserede enheder som PPR og sundhedsplejerskerne, så alle fagprofessionelle hurtigt kan sætte tiltag i værk, hvis der er børn der mistrives i overgangen. Det indebærer, at man på kommunalt plan arbejder systematisk for at skabe og opretholde et stærkt tværfagligt samarbejde.

KL’s udviklingsdag om overgange

Til KL’s udviklingsdag om overgange fra dagtilbud til skole kan du/I blive inspireret af ny viden på området og se på de grundlæggende elementer i samarbejdet, som kan understøtte arbejdet med de gode overgange. På dagen vil der blandt andet være oplæg fra Inge Schoug Larsen, som er psykolog med speciale i udviklingspsykologi, forfatter til flere bøger om læring, pædagogisk udvikling og ledelse. Derudover har Inge gennem mange år også rådgivet og understøttet mange kommuner – herunder ledelse og fagpersonale om blandt andet den gode skolestart.

Udviklingsdagen bliver afholdt den 12. november i Kolding og igen den 14. november i Roskilde.

Læs mere og tilmed dig udviklingsdagen i Kolding her og dagen i Roskilde her