19. september 2019

Den nye dagtilbudslov ændrer kravene til arbejdet med overgange fra dagtilbud til skole

I 2018 trådte en ny dagtilbudslov i kræft, der lægger op til et forstærket samarbejde om overgange i kommunerne.

Fokus på et sammenhængende børneliv

Der har længe været fokus på den gode overgang fra dagtilbud til skole og forventningerne til et tværgående samarbejde er ofte høje. I den nye dagtilbudslov lægges op til yderligere at forstærke samarbejdet. Forskningsmæssigt ses også en øget interesse for opgaven og for at forstå de udfordringer, børnene møder i overgangen.

Samarbejdet om børnenes overgang har i høj grad fokus på forberedelse af børnene og mindre på modtagelsen af dem. Udfordringen i dette er blandt andet, at forberedelsesfasen kan blive meget lang og til tider også vældig abstrakt for børnene. I sammenhæng hermed er begrebet ’skolestart’ blevet mere flydende og strækker sig ofte over længere tid, nogle gange også over flere matrikler og involverer mange nye relationer for børnene. Hertil kommer skift i kultur, rammer, regler mm.

En styrkelse af overgangsarbejde kan derfor indebære både en forenkling af indsatsen og et øget fokus på modtagelse af børnene, hvor der frem for strukturelle sammenhænge tilstræbes meningsfulde sammenhænge for børnene.

Udviklingsdage om overgange

Hvis du vil vide mere om den nye dagtilbudslov og arbejdet med overgange, kan du tilmelde dig KL’s udviklingsdag, der afholdes to gange: den 12. november i Kolding og den 14. november i Roskilde. På dagen vil du få mulighed for at møde Hanne Nielsen, Rambøll, der har arbejdet på flere projekter vedrørende børns trivsel i dagtilbud og skole. På dagen vil hun, sammen med Inge Schou Larsen og KL, sætte fokus på nye krav, muligheder og udfordringer i at skabe sammenhængende læringsforløb for alle børn i overgangen fra dagtilbud til skole

Du kan læse mere om udviklingsdagene og tilmelde dig herunder:

Udviklingsdagen i Kolding den 12. november 2019

Udviklingsdagen i Roskilde den 14. november 2019