03. december 2019

Deltag i KL’s udviklingspartnerskab om kommunal tilsynspraksis

KL har inviteret alle kommuner til at deltage i et udviklingspartnerskab om kommunal tilsynspraksis i 2020. Kommunerne har ansvaret for tilsynet i dagtilbud, og det ansvar skal vi tage alvorligt i kommunerne.

Et stærkt kommunalt tilsyn er vigtigt for god kvalitet i landets dagtilbud

Udviklingspartnerskabet skal bidrage til, at ansvaret for den kommunale tilsynspraksis bliver tydeligt på den lokale politiske dagsorden. Et stærkt og kritisk kommunalt blik på tilsynspraksis skal bidrage til at styrke kvaliteten til gavn for alle børn.

Fokus på kvalitet i dagtilbud

Alle kommuner er stærkt optaget af kvaliteten i dagtilbud. Vi ved fra forskning, at dagtilbud af høj kvalitet har stor betydning for børns udvikling og trivsel. Det kommunale tilsyn spiller en vigtig rolle i vurderingen af kvaliteten, og det er derfor helt naturligt, at kommunerne sikrer en klar og systematisk tilgang til vurdering og udvikling af kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer.

Med afsæt i fælles indsigter

Udviklingspartnerskabet har til formål at understøtte udviklingen af kommunernes egen tilsynspraksis gennem input fra forskning og praksis. Det sker i en faciliteret sparringsproces med andre kommuner og ud fra fælles indsigter i, hvad der karakteriserer en stærk kommunal tilsynspraksis. Partnerskabet skal herudover generere viden, som kan deles med landets resterende kommuner og bidrage med indsigter til eventuelle kommende nationale initiativer om kommunal tilsynspraksis.

Læs mere om udviklingspartnerskabet

I kan læse meget mere om udviklingspartnerskabet og tilmelde jeres kommune her. Der er frist den 19. december 2019.