03. oktober 2019

Dannelse i dagtilbud på programmet på teknologispringsmesse

Børn og unges dannelse starter ikke først, når de bliver 6 år – heller ikke hvad angår teknologi. Når de fleste børn i børnehavealderen har stiftet bekendtskab med digitale medier hjemmefra, er det et helt naturligt også at have fokus på det som en del af dannelsen i dagtilbud.

KL’s messe om teknologispring i dagtilbud og folkeskole sætter fokus på dannelse og uddannelse i og gennem teknologi. Det vil bl.a. blive drøftet hvordan man skal arbejde med teknologiforståelse og børns forhold til sociale medier samt hvordan vi klæder børn og unge bedst på, til morgendagens samfund. Messen er bygget op omkring en kombination af plenumoplæg, temamøder og tid til at besøge standområdet med kommunale eksempler på arbejdet med teknologi og digital dannelse i dagtilbud og folkeskoler. 

To temamøder om dagtilbud

På temamøderne kan man opleve Jacob Knudsen og Maren Pilegaard Andersen fra Vejle Kommune, der sammen med Klaus Thestrup fra Aarhus Universitet vil gøre os klogere på projektet SEEDS, hvor de sammen med daginstitutioner fra Bremen, Nicosia og Palermo forsøger at udvikle en europæisk pædagogik rettet mod de kompetencer børn og unge har brug for i det 21. århundrede.

På temamøderne vil man desuden kunne opleve Børns Vilkår. De har foretaget en undersøgelse om børnehavebørns brug af digitale medier og om pædagoger, ledere og forældres oplevelse af opgaven med små børns digitale dannelse. På deres temamøde vil de udfolde konklusionerne fra denne undersøgelse.

Program og tilmelding

Herudover vil du på messen kunne opleve oplæg fra Peter Hesseldahl fra Mandag Morgen og Stine Liv Johansen der er formand for Medierådet. Der vil også være temamøder fra Hans Henrik Knoop og Kristian Toft, Børne- og Undervisningsministeriet og Epinion.

Messen om teknologispring i dagtilbud og folkeskole afholdes den 28. november på IBC Innovationsfabrikken i Kolding. Du har mulighed for at læse mere, se programmet og tilmelde dig her.

Hvis du som kommune, dagtilbud eller skole har en lokal praksis, du gerne vil vise frem er der stadig mulighed for at få en stand på messen. Der er også fortsat mulighed for som virksomhed at købe en stand. I så fald skal du skrive til Hans Nørregaard Larsen på HNLA@kl.dk.