02. maj 2019

Dagtilbudskonferencen 2019: Caroline H. Grøn og Tea F. Mortensen stiller skarpt på den faglige ledelsesopgave

KL afholder den 29. maj årets dagtilbudskonference i Odense

Hvad kræver det at være en god faglig leder både i forhold til ansvar og evaluering?

Faglig ledelse er et centralt tema både i forhold til kvaliteten i dagtilbud og ikke mindst i relation til implementeringen af den nye dagtilbudslov, der snart runder sit første leveår.

Dagtilbudsloven har klare forventninger om, at dagtilbudslederen er ansvarlig for at sikre, at lovens ambitioner indfries. Dagtilbudslederen er ansvarlig for udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan og arbejde med en evalueringskultur, der skal sikre den faglige kvalitet i dagtilbuddet.

Her passer forventningerne som fod i hose med Ledelseskommissionens anbefalinger om, at ledere af medarbejdere skal bedrive datainformeret ledelse med fokus på driften.

Spørgsmålet er, hvad god data er i dagtilbud? Og hvordan kan data sættes i spil i en faglig ledelsespraksis, der understøtter pædagogernes faglighed?

Lyder det som spørgsmål, der er interessante at få et forsknings- og praktikerperspektiv på? Så kom til KL’s dagtilbudskonference og hør Caroline Howard Grøn, lektor ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet, og Tea Fogh Mortensen, dagtilbudsleder i Børnehuset Æblehaven, Frederiksberg Kommune, stille skarpt på forventningerne til dagtilbudslederen i relation til nye dagtilbudslov og brugen af data.

Tilmeld dig konferencen 

Se programmet og tilmeld dig konferencen her