06. september 2019

Brug data til kvalitetsudvikling på dagtilbud- og skoleområdet

Næste møde i KL´s netværket for kommunale konsulenter på børne- og ungeområdet foregår 11. september i Odense og programmet har denne fokus på kvalitetsudvikling og kommunernes brug af data.

Møderne i konsulentnetværket er en blanding af vidensoplæg og mulighed for sparring og netværksdannelse. På netværksmødet den 11. september vil både vidensoplæg og sparringssessioner centrere sig omkring kommunernes brug af data. Vidensoplæggene bliver givet af Nanna Limskov Stærk Christensen, ph.d.-stipendiat ved Aalborg Universitet og Anne Krøger, ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet sammen med Flemming Skaarup, skolechef i Horsens Kommune.

Nanna Limskov Stærk Christensens oplæg vil give et indblik i, hvordan man kan bruge data til at understøtte kvalitetsudviklingen. Anne Krøger og Flemming Skaarup vil fortælle om, hvordan opbygningen af samarbejdskulturer kan understøtte kvalitetsudviklingen.

Læs programmet for mødet her og tilmeld jer konsulentnetværket her.

Har du spørgsmål til konsulentnetværket, er du velkommen til at skrive til HNLA@kl.dk.