14. august 2019

Bliv en del af KL’s netværk for kommunale konsulenter på børne- og ungeområdet

Næste møde i netværket for kommunale konsulenter stiller skarpt på, hvordan vi bruger data til at styrke kvaliteten i dagtilbud og skoler. Der er stadig åbent for tilmeldinger til netværket.

Hvordan bruger kommuner data, så de skaber værdi?

I arbejdet med at understøtte kvalitet i dagtilbud og skoler på baggrund af relevant data, er det vigtigt at adskille konsulentens datamaterialer fra lederens datamaterialer og det pædagogiske personales datamaterialer. På netværksmødet for kommunale konsulenter den 11. september fortæller ph.d.-stipendiat Nanna Limskov Stærke Christensen om, hvorfor det er vigtigt, og hvordan de forskellige typer data kan bruges til at skabe sammenhæng fra kommunalt hold.

Nanna Limskov Stærke Christensen vil gøre os klogere på, hvordan konsulenten kan anvende forskellige typer af data så de skaber værdi og udvikling.

Kommunal sparring

Udover videns- og inspirationsoplæg bliver der gode muligheder for at få sparring på konkrete udfordringer med at bruge data i mindre grupper.

Netværk for kommunale konsulenter på børne- og ungeområdet.

Dette netværksmøde foregår den 11. september 2019 i Odense og er det første af tre møder i KL’s netværk for kommunale konsulenter på børne- og ungeområdet i 2019-2020. Tilmeld en eller flere fra din kommune i netværket her. Hvis du har spørgsmål til netværket, er du meget velkommen til at skrive til Hans Nørregaard Larsen på hnla@kl.dk.