07. maj 2019

Besøg af Klaus Majgaard og LEGO-fonden på næste møde i netværket for konsulenter på dagtilbuds- og skoleområdet

Den 6. juni 2019 afholdes tredje møde i KL’s netværk for kommunale konsu-lenter på folkeskole- og dagtilbudsområdet. Der er sammensat et spændende program, som både byder på oplæg og drøftelser på tværs.

Spændingsfelter i konsulentrollen

Første del af dagen byder bl.a. på oplæg af Klaus Majgaard, som er selvstændig konsulent og har 20 års erfaring med offentlig styring. Hans oplæg sætter fokus på de særlige krydspres, der opstår, når vi arbejder som konsulenter med udvikling i miljøer for børn og unges udvikling, læring, trivsel og dannelse.

Dannelse og uddannelse til fremtiden

Om eftermiddagen får vi besøg af Kasper Ottosson Kanstrup, Vice President og Head of Programme, Communities of Learning Through Play hos LEGO Fonden. Ifølge ham spiller skoler og dagtilbud en helt central rolle, når næste generation skal forberedes på en uforudsigelig fremtid:

”Udviklingen i samfundsstrukturer sker hurtigere end nogensinde, og vi danner og uddanner vores børn og unge til et samfund, vi ikke ved, hvordan ser ud. Derfor er det afgørende, at skoler og dagtilbud understøtter, at børn og unge får kompetencer til at mestre fremtiden,” fortæller Kasper Ottosson Kanstrup.

Se hele programmet her.

Konsulentnetværket fortsætter

Mødet markerer afslutningen på dette års møderække i konsulentnetværket.

Netværket fortsætter efter sommerferien med tre nye møder den 11. september 2019, den 16. januar 2020 og den 3. juni 2020 i Odense.

Der er åbent for nye tilmeldinger her.