01. april 2019

7 cases: Godt på vej med teknologiforståelse og ny teknologi i læringsmiljøer

Københavns Professions Højskole (KP) har udarbejdet en rapport for KL om gode kommunale eksempler på arbejdet med børns teknologiforståelse samt integration af teknologier i læringsmiljøer på dagtilbuds – og skoleområdet. Rapporten lokaliserer og analyserer syv kommuners arbejde på området. Rapporten fokuserer på det store forandringsprojekt, som kommunerne står overfor i arbejdet med at integrere ny teknologi i læringsmiljøer.

Rapporten peger på, at en særlig udfordring på området er den store variation i, hvorvidt og hvordan teknologi og teknologiforståelse er integreret i de fagprofessionelles læringsstrategier. Dertil kommer, at  fokus og rammesætning fra ledelse og forvaltning ikke er helt på plads. Udviklingen er derfor fragmenteret og tilfældig nogle steder. De syv cases undersøger, hvordan man i de udvalgte kommuner er godt på vej i arbejdet med ledelses – og forvaltningsmæssig understøttelse, samt hvordan man kan sætte rammerne for arbejdet med integration af ny teknologi i læringsmiljøer.

Rapporten er udarbejdet af Københavns Professionshøjskole, og finansieret af midler fra den fælles kommunale digitale handleplan. Rapporten er en del af programmet Kommunernes Teknologispring.