27. september 2022

Lovkurser på integrationsområdet

Siden foråret 2022 har landets kommuner modtaget det største antal af flygtninge i nyere dansk historie. Indtil nu har Danmark modtaget knap 30.000 flygtninge fra Ukraine, som har ansøgt om midlertidigt ophold i landet. Hertil er kommet en række lovændringer på integrationsområdet, samt vedtagelsen af særloven for flygtninge fra Ukraine.

Lovmæssige rammer på integrationsområdet

KL inviterer derfor alle nye kommunale medarbejdere på integrationsområdet samt medarbejdere som gerne vil have genopfrisket deres viden om lovgivningen på integrationsområdet til lovkursus. Kurset henvender sig også til andre interessenter på integrationsområdet, der har brug for at kende de lovgivningsmæssige rammer eller et brush-up.

På kurset stiller vi skarpt på lovgivning på integrationsområdet, herunder særloven for ukrainere samt en gennemgang af integrationslovens indhold og rammer. Vi kommer bl.a. rundt om:

 • Status på integrationsområdet
 • Gennemgang af integrationslovgivning herunder bl.a.:
  • Personkreds
  • Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram og kontrakt
  • Boligplacering
  • Flytning til anden kommune
  • Tilbudsvifte
 • Særloven for ukrainske flygtninge
 • Danskuddannelse
 • Finansiering 

Det første lovkursus finder sted fredag den 28. oktober 2022 i KL-huset fra kl. 9.00-15.00.

Bemærk, at der er Early Bird priser til de hurtige, der når at tilmelde sig inden den 10. oktober.

Tilmeld dig lovkurset og læs mere her.

Flere i vente

To lovkurser mere, på Fyn og i Jylland, er under planlægning, og tilmeldingen åbner snarest.

Er lovkurset relevant for flere medarbejdere i en kommune, er det også muligt at lovkurset afholdes lokalt. Kontakt Sara Lindberg på sgl@kl.dk, hvis det har interesse.

×

Log ind