02. november 2022

Integrationstræf 22 – læs nærmere om sessionerne

Den 28. november afholdes Integrationstræf i Odense med fokus på den kæmpe opgave kommunerne har løftet med at modtage 30.000 ukrainere. Nu kan du læse mere om de 5 valgfrie sessioner.

Integrationstræf 22 har fokus på forskellige perspektiver af den store opgave

2022 har budt på gevaldige forandringer på integrationsområdet med modtagelse, boligplacering og integration af 30.000 ukrainske flygtninge. Integrationstræf 22 har fokus på forskellige perspektiver af den store opgave.

Du får blandt andet viden om:

  • Historisk blik på flygtningekriser gennem tiden og hvad vi kan lære af dem
  • Status på integrationen i Danmark
  • Arbejdskultur i Danmark og Ukraine og hvordan vi kan sikre gode jobmatch
  • Vigtigheden af at bevare fagligheden og motivationen i dette komplekse arbejdsfelt

Vi har planlagt 5 sessioner, som zoomer ind på aktuelle temaer:

  1. Kvoteflygtninge – en særlig modtagelsesindsats

Halvdelen af landets kommuner har modtaget eller står overfor at modtage congolesiske FN-kvoteflygtninge fra flygtningelejre i Rwanda. Denne opgave adskiller sig, da flygtninge har brug for en mere intensiv støtte end andre flygtninge, særlig i den første tid.

  1. Digitale muligheder i sprogindsatsen

Digitale sprogtilbud tog nogle store skridt fremad under corona-nedlukningerne, hvor både sprogcentre og civilsamfund har udviklet nye løsninger. De fleste sprogcentre arbejder med online danskundervisningstilbud, som er fleksible og effektive for personer, der fx er i job eller af andre grunde er udfordrede ift. fysisk fremmøde.

  1. Rekruttering til sundheds- og ældreområdet

Der er massiv mangel på arbejdskraft på sundheds- og ældreområdet, og flygtninge og indvandrere kan med fordel tænkes ind som en del af rekrutteringsudfordringen. Hør om Aarhus Kommune og SOSU Østjyllands samarbejde om opkvalificeringsforløb.

  1. Introduktion til arbejdet med negativ social kontrol i beskæftigelsesindsatsen

En lang række kommuner er fortsat udfordret på at få kvinder med ikke-vestlig baggrund i beskæftigelse, og undersøgelser har vist, at én af årsagerne kan være negativ social kontrol. Det er derfor helt centralt, at jobcentermedarbejdere og andre fagprofessionelle i den beskæftigelsesrettede indsats kan opspore og håndtere negativ social kontrol.

  1. Ledelse af et fagområde i forandring

Som noget nyt på Integrationstræf holder vi en session kun for kommunale ledere med personaleansvar. På sessioner er der fokus på ledelse af integrationsområdet i en tid med op- og nedjusteringer i organisationen, nye medarbejdere og massiv travlhed.

Læs hele beskrivelsen af sessionerne i programmet her, hvor der også findes link til tilmelding.

×

Log ind