09. marts 2021

Optagelse og slides fra webinar om vaccination mod covid-19 målrettet etniske minoriteter

Sundhedsstyrelsen og KL afholdt den 2. marts webinar om vaccination mod covid-19 målrettet medarbejdere, der er i kontakt med borgere med anden sproglig og kulturel baggrund. Her kan du se eller gense webinaret.

En række forhold som fx sprog, sociale forhold og kultur gør, at nogle borgere har behov for en anden form for information og gennem andre kommunikationskanaler, også når det drejer sig om tilbuddet om vaccination mod COVID-19. 

Frontpersonale i kommuner, organisationer og boligsociale medarbejdere, der møder borgerne i hverdagen, spiller en stor rolle i at sikre, at alle borgere får saglig og reel information om vaccinerne mod COVID-19. Derfor afholdt Sundhedsstyrelsen og KL et webinar, der satte fokus på vaccinationsindsatsen.

På webinaret fortalte Sundhedsstyrelsen om informationsindsatsen om vaccination mod covid-19 og initiativer målrettet borgere, der ikke taler dansk. Røde Kors delte sit tilbud om ledsagelse til vaccination og Lægemiddelstyrelsen fortalte om godkendelse og effekter af vacciner. Webinaret sluttede med en længere Q&A session, hvor de ca. 500 deltagere fik svar på deres spørgsmål af overlæge Bolette Søborg fra Sundhedsstyrelsen og læge Bibi Scharff fra Lægemiddelstyrelsen.

Webinaret og de anvendte slides kan ses eller genses her.