01. juli 2021

Regionale rammeaftaler skal styrke kommunernes samarbejde om danskuddannelse

Alle fem regioner har nu for første gang indgået regionale rammeaftaler om danskuddannelse til voksne udlændinge. I flere regioner har rammeaftalerne givet anledning til at styrke og formalisere samarbejde om danskuddannelsesområdet på tværs af kommuner.

Tilbage i 2017 blev der i forbindelse med reformen af danskuddannelserne fra 2017 ‘Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge’ besluttet, at kommunalbestyrelserne i hver region skal udarbejde en regional rammeaftale om danskuddannelse til voksne udlændinge mindst hvert fjerde år. Fristen for at indgå de første regionale rammeaftaler (2021-2025) var den 1. juli 2021.

Aftalerne er nu indgået i regi af de Kommunale Kontaktråd (KKR) og politisk behandlet i alle kommuner. De viser overordnet, at mange kommuner allerede i dag arbejder tværkommunalt på danskuddannelsesområdet, men også at der er potentiale og interesse for at styrke det tværkommunale samarbejde yderligere. Blandt andet nævnes styrket samarbejde om udbud, tilsyn, virksomhedsforlagt danskundervisning, udbredelse af digital undervisning samt særlig tilrettelagte forløb for kursister med særlige behov

Formålet med rammeaftalen er, at kommunerne i den enkelte region styrker koordinationen og samarbejdet om at tilbyde omkostningseffektiv danskuddannelse til voksne udlændige af høj kvalitet, herunder sikre:

 • De rette tilbud og et tilstrækkelig kursistgrundlag

 • Bedre sammenhæng mellem pris og kvalitet

Udlændige- og integrationsmisteren udmeldte i efteråret 2020 tre nationalt fastsatte temaer, som skulle indgå i rammeaftalerne, nemlig:

 • Tema 1: Branche og virksomhedsrettet danskuddannelse

 • Tema 2: Det pædagogiske tilsyn

 • Tema 3: Udbud af danskuddannelse – med særligt fokus på sikring af undervisningens kvalitet.

 

Du kan læse rammeaftalerne her. De offentliggøres ligeledes hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

 • PDF

  Rammeaftale for KKR Syddanmark -samarbejde om danskuddannelse til voksne udlændinge.pdf

 • PDF

  Rammeaftale for KKR Midtjylland - samarbejde om danskuddannelse til voksne udlændinge.pdf

 • PDF

  Rammeaftale for KKR Sjælland - samarbejde om danskuddannelse til voksne udlændinge.pdf

 • PDF

  Rammeaftale for KKR Hovedstaden -samarbejde om danskuddannelse til voksne udlændinge.pdf

 • PDF

  Rammeaftale for KKR Nordjylland - samarbejde om danskuddannelse til voksne udlændinge.pdf