07. juli 2021

Nye KL-netværk om danskuddannelse med minikonference i september

KL opretter to nye netværk for kommunale ledere og nøglemedarbejdere på integrations- og danskuddannelsesområdet, som ønsker ny viden, sparring og inspiration til udvikling af kommunens sprogtilbud.

De to nye netværk på danskuddannelsesområdet er geografisk opdelt med ét i Østdanmark og ét i Vestdanmark. Netværksaktiviteterne foregår både fysisk og virtuelt og indledes med en fælles minikonference for begge netværk.

Hvad skal der foregå?
Netværkene vil bygge på en kombination af oplæg om nyeste viden inden for danskuddannelse og sproglig opkvalificering samt vidensdeling og sparring på tværs af kommunerne i netværket. Der vil blive inddraget videnspersoner fra fx UIM, SIRI, KL, forskning og kommunecases.

Eksempler på temaer, der kan tages op i netværkene:

  • Regionale rammeaftaler om danskuddannelse - netop indgået for første gang i alle fem regioner
  • Udvikling og udbredelse af sprogtilbud, fx til borgere under lov om aktiv beskæftigelsesindsats
  • Politiske udspil med relation til danskuddannelsesområdet
  • Lovgivning på danskuddannelsesområdet
  • Tilsyn med danskuddannelse – herunder det løbende tilsyn, afrapporteringer til SIRI m.v.
  • Organiseringen af danskuddannelse – herunder udbud, hjemtagning og samarbejde på tværs af kommuner
  • Relevante forskningsrapporter, undersøgelser og evalueringer

Hvad får I?
Medlemskabet af et netværk løber i et år (andet halvår 2021 / første halvår 2022) og indeholder følgende aktiviteter:

  • Minikonference den 24. september 2021 i København i KL-huset (1-2 deltagere pr. kommune)
  • 2 virtuelle netværksmøder (opdelt i øst og vest) i hhv. december 2021 og juni 2022 (ubegrænset antal deltagere per kommune)
  • 1 fysisk netværksmøde (opdelt i øst og vest) i marts 2022; afholdes hos én af netværkskommunerne (1-2 deltagere per kommune)

Hvad koster det?
Prisen for et medlemskab er 3.500 kr. pr. deltagerkommune for et år og indeholder ovenstående aktiviteter.

Vil du tilmelde dig eller vide mere?
Hvis du er interesseret i at høre mere er du meget velkommen til at kontakte Anna Ballan (annb@kl.dk / 33 70 34 25) eller Rie Martens (rima@kl.dk / 33 70 38 40). Du kan også tilmelde dig her.