12. februar 2021

Webinar om vaccination mod COVID-19 målrettet borgere, der ikke taler dansk, og sårbare borgere, som har anden kulturel baggrund

Sundhedsstyrelsen og KL holder den 2. marts webinar om vaccination mod COVID-19. Webinaret er henvendt til frontpersonale i kommuner, organisationer og boligsociale medarbejdere, som arbejder med og møder borgere, der ikke taler dansk, og sårbare borgere, som har anden kulturel baggrund

En række forhold som fx sprog, sociale forhold og kultur gør, at nogle borgere har behov for en anden form for information og gennem andre kommunikationskanaler, også når det drejer sig om tilbuddet om vaccination mod COVID-19. 

Frontpersonale i kommuner, organisationer og boligsociale medarbejdere, der møder borgerne i hverdagen, spiller en stor rolle i at sikre, at alle borgere får saglig og reel information om vaccinerne mod COVID-19. Derfor inviterer Sundhedsstyrelsen og KL til et webinar, der sætter fokus på vaccinationsindsatsen.

Formålet med webinaret er

  • At give frontpersonale i kommuner og organisationer og boligsociale medarbejdere information om vaccinationsindsatsen, kommunikationsindsatsen i forbindelse hermed, samt om hvilke initiativer, der er for borgere, der ikke taler dansk, og sårbare borgere, som har anden kulturel baggrund
  • At give medarbejderne mulighed for at stille spørgsmål om vaccinerne mod COVID-19, så de føler sig bedre klædt på i dialogen med borgeren

Webinaret afholdes den 2. marts kl. 13-14.30. 

Webinaret er finansieret af Sundhedsstyrelsen og deltagelse er derfor gratis. Klik her for at tilmelde dig.

  • PDF

    Program for webinar 2. marts 2021.pdf