03. januar 2022

Alene borgmester eller rådmand kan give håndtryk til grundlovsceremonier

Ændringer af indfødsretsloven samt bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens afholdelse af grundlovsceremonier medfører, at det fremover udelukkende må være borgmester eller rådmand, der udveksler håndtryk med borgere, der deltager i en grundlovsceremoni for at opnå dansk statsborgerskab.

Ændring af indfødsretsloven samt bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens afholdelse af grundlovsceremonier

Regeringspartiet Socialdemokratiet samt Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance indgik den 20. april 2021 en ny aftale om indfødsretsret. I aftalen indgår der ændringer i indfødsretsloven, herunder fastsættelse af nærmere regler om afvikling den kommunale grundlovsceremoni. Nærmere regler om processen i forbindelse med ceremoniernes afholdelse fremgår i bekendtgørelse nr. 2546 af 16/12/2021. Find bekendtgørelsen her.

Håndtryk til borgmester eller rådmand

Jf. bekendtgørelse nr. 2546 af 16/12/2021 vil det fremover kun vil være muligt for en ansøger at give hånd til borgermesteren eller en rådmand, hvor det tidligere har været muligt at give hånd til en repræsentant for kommunalbestyrelsen. Øvrige opgaver ved grundlovsceremonien vil stadig kunne varetages af en repræsentant for kommunalbestyrelsen. Endvidere er der fastsat en regel om, at ansøgeren skal deltage i en grundlovsceremoni i sin egen bopælskommune. Det vil derfor ikke længere være muligt for ansøgeren at vælge, om vedkommende vil deltage i en ceremoni i en anden kommune. Bopælskommunen har dog fortsat mulighed for at afholde en ceremoni i fællesskab med en nabokommune, og bopælskommunen kan, efter aftale med en nabokommune, henvise en ansøger til at deltage i en ceremoni i nabokommunen.

Til selve grundlovsceremonien skal repræsentanten for kommunalbestyrelsen byde ansøgerne velkomne og sikre sig identiteten på de pågældende. Ansøgerne skal, under overværelsen fra repræsentanten for kommunalbestyrelsen, underskrive en erklæring, hvorefter ansøgeren skal give hånd til borgmester eller en rådmand. Repræsentanten for kommunalbestyrelsen skal herefter angive, hvorvidt betingelserne om underskrift er overholdt, og hvorvidt ansøgeren har givet et håndtryk til borgmesteren eller en rådmand.

Umiddelbart efter afholdelsen af ceremonien skal kommunen sende elektroniske kopier af de underskrevne og påtegnede erklæringer til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Kommunen skal opbevare de originale underskrevne og påtegnede erklæringer, indtil Udlændinge- og Integrationsministeriet har meddelt kommunen at have modtaget den elektroniske kopi.

Siden 2018 er dansk statsborgerskab betinget af deltagelse i ceremoni

Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet indgik den 29. juni 2018 en indfødsretsaftale, hvori der indgår, at tildelingen af dansk statsborgerskab skal betinges af deltagelse ved en grundlovsceremoni. Med lov nr. 1735 af 27/12/2018 er denne del af aftalen udmøntet. Den gældende bekendtgørelse nr. 2546 af 16/12/2021 om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier beskriver krav til og processen i forbindelse med ceremoniernes afholdelse. 

Kommunerne forpligtes til at tilbyde medvirken i en sådan grundlovsceremoni mindst to gange årligt. Kommunen skal anvise borgeren muligheden tidligst en måned efter ikrafttrædelsen af den lov om indfødsrets meddelelse, som borgeren er omfattet af, og senest 4 måneder efter. Denne anvisning kan bl.a. ske ved at annoncere på kommunens hjemmeside. 

Kommunen skal senest ti hverdage forud for afholdelsen indsende en deltagerliste til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Dette sker med henblik på, at Udlændinge- og Integrationsministeriet kan påse, om ansøgeren opfylder det vandelskrav, der er fastsat i lov om indfødsrets meddelelse.

Hvis der ingen tilmeldte er, vil kommunen ikke være forpligtet til at gennemføre afholdelsen, og kommunen har herudover ikke pligt til at sikre, at ansøgere i kommunen har deltaget i en grundlovsceremoni.

 

Bilag

 • PDF

  KL’s høringssvar til ny bekendtgørelse.pdf

 • PDF

  Brev fra KL’s bestyrelsen til Udlændinge- og Integrationsministeren.pdf

 • PDF

  Svarbrev fra Udlændinge- og Integrationsministeren.pdf

 • PDF

  Informationsbrev om grundlovsceremonier december 2021.pdf

 • PDF

  Informationsbrev om grundlovsceremonier juni 2022.pdf

 

 

 

×

Log ind