22. maj 2020

Ny publikation om kommunernes brug af teknologier til tolkning og oversættelse

KL har som led i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi belyst, hvilke nye teknologier til tolkning og oversættelse, der er på vej, samt hvilke tolkeydelser, der anvendes i kommunerne. Du kan læse mere i en nyudgivet publikation, som i denne tid, hvor kommunerne har mindre fysisk kontakt til borgerne, kan bruges som inspiration på tolkeområdet.

Teknologier inden for oversættelse 

Kommunerne benytter sig af tolkeydelser til samtaler med borgere, der ikke taler eller forstår dansk på mange kommunale områder. Der er derfor behov for kvalificeret tolkebistand på en lang række sprog, så det sikres, at borgere og kommuner forstår hinanden.

Der er de seneste år sket en ekspansion af automatiserede oversættelsesteknologier baseret på kunstig intelligens, som fx app’s, øresnegle og håndholdte translatører til både mundtlig og skriftlig oversættelse fra et sprog til et andet.

KL har i den forbindelse indsamlet viden og erfaringer på tolkeområdet, som er sammenfattet i publikationen, der indeholder: 

  • En kortlægning af udviklingen inden for nye teknologier til tolkning og oversættelse.
  • En vurdering af teknologiernes modenhed og potentiale i en kommunal kontekst.
  • En oversigt over hvilke forskellige tolkeydelser kommunerne anvender og deres tilfredshed med dem.

Kommunernes brug af tolkeydelser

På nuværende tidspunkt vurderes det, at der fortsat er for mange fejlkilder ved automatiserede oversættelsesteknologier baseret på kunstig intelligens til at kunne anvende dem ved samtaler i kommunerne, der fører til en myndighedsafgørelse.

Flere kommuner er dog i gang med at udvikle deres brug af teknologi til tolkeydelser, og benytter sig i større og større omfang af video- og telefontolkning som supplement til eller erstatning for fremmødetolk, der er fysisk til stede ved en samtale.

  • PDF

    Kommunernes brug af teknologi til tolkning og oversættelse