11. maj 2020

Hotline og oplysningsmaterialer om COVID-19 til flygtninge og indvandrere

Flygtninge og indvandrere med ingen eller mangelfulde danskkundskaber kan have svært ved at følge myndighedernes retningslinjer og den dansksprogede nyhedsdækning af COVID-19. Desuden er usikkerhed, ængstelighed og psykiske lidelser udbredt blandt målgruppen, hvilket påvirker den enkeltes mentale trivsel. Derfor er der behov for en ekstra oplysningsindsats for flygtninge og indvandrere.

Oversættelse af oplysningsmateriale skal sikre, at flygtninge og indvandrere får information om Covid-19

Udlændinge- og Integrationsministeriet, Sundhedsstyrelsen og andre myndigheder samt div. interesseorganisationer har oversat vigtige oplysningsmaterialer om COVID-19 til en lang række sprog for blandt andet at sikre, at flygtninge og indvandrere får den nødvendige information om bekæmpelsen af spredningen af COVID-19.

BL og de enkelte boligselskaber har sammen med kommuner iværksat intensive oplysningskampagner om COVID-19 til beboere i udsatte boligområder.

For at sikre at de oversatte oplysningsmaterialer når ud til flest mulige flygtninge og indvandrere, herunder beboere i midlertidige boliger, har vi nedenfor samlet en række links til hjemmesider med oplysningsmaterialer, hotline mv. om COVID-19 oversat til en række relevante sprog. Materialerne bliver løbende opdaterede og flere kommer til i takt med at der kommer mere information om den gradvise genåbning.

Udlændinge- og Integrationsministeriet: De centrale anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Rigspolitiet oversat til 9 sprog, herunder plakater, pjecer og videoer, kan findes her.

Sundhedsstyrelsen: Her findes foruden materiale oversat til flere sprog en søgefunktion, hvor man kan søge efter materialer på specifikke sprog. 

Mino Danmark: Her findes opsummeringer af pressemøder, samt generel information om smitte og om hvilke retningslinjer der er under krisen på 16 forskellige sprog. 

Dansk Flygtningehjælp: Dansk flygntningehjælp har oprettet en hotline på en række sprog, hvor det er muligt at få rådgivning og svar på spørgsmål om Covid-19 på 25 sprog, som kan findes her.

Boligsocialnet: Her findes en større samling af al relevant materiale om COVID-19 fra en lang række organisationer, hvoraf en del er oversat til flere sprog.