28. maj 2020

Corona-krisen og integrationen

KL og LG Insight inviterer til to spændende introwebinarer om arbejdsmarkedssituationen, ledighedsudviklingen og beskæftigelsesindsatsen for flygtninge og indvandrere set i lyset af corona-krisen. Der bliver afholdt ét webinar målrettet Østdanmark og ét målrettet Vest-danmark. Hvert webinar bliver derfor udviklet på baggrund af data om den pågældende landsdel.

REMINDER – Det er fortsat muligt at tilmelde sig. Vi lukker for tilmeldinger mandag d. 15. juni kl. 12

Webinar om arbejdsmarkedssituationen for flygtninge og indvandrere i lyset af corona-krisen

Flygtninge og indvandrere er særlig hårdt ramt af corona-krisen, og andelen, der har mistet sit job, er væsentlig højere end for andelen af etniske danskere.

Webinaret stiller skarpt på de udfordringer og giver:

  • kort præsentation af arbejdsmarkedssituationen og ledighedsudviklingen generelt i hhv. Øst og Vestdanmark, med fokus på flygtninge og indvandrere.
  • indblik i, hvordan vi kan modstå/modvirke Corona-krisens betydning for beskæftigelsen for ikke-vestlige, herunder hvor der trods krisen fortsat er jobmuligheder
  • status på de overordnede politiske rammer for genåbningen af integrationsindsatsen og kommende tiltag på opkvalificeringsområdet.

Målgruppen 

Målgruppen er medarbejdere og ledere fra kommunerne, private aktører, virksomheder og sprogskoler mm.

Tidspunkt

Vestdanmark: tirsdag den 16. juni kl. 10-12
Østdanmark: tirsdag den 16. juni kl. 13-15

Pris

300 kr. ex. moms pr. deltager

Tilmelding

Webinaret bliver afholdt digitalt på Microsoft Teams. Hvis din kommune eller virksomhed ikke anvender Teams – kan du logge på med gæstelogin. 

Du kan tilmelde dig webinaret her.