01. juli 2020

Materiale til brug for kommunernes henvisning af udlændinge til danskuddannelse er blevet opdateret

Pr. 1. juli 2020 er deltagerbetalingen for selvforsørgende udlændinge blevet afskaffet, mens depositummet er blevet forhøjet fra 1.200 kr. til 2.000 kr.

I forlængelse af de ændrede regler i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., er materiale til brug for kommunernes henvisning af udlændinge til danskuddannelse blevet opdateret. Herunder skabelonen til henvisningsbrevet på hhv. dansk og engelsk samt vejledningen om udfyldelse af skabelon til henvisningsbrevet.

Materialet kan findes her

Blanket IN 722 om henvisning til danskuddannelse er ligeledes blevet opdateret med ændringerne og vil blive tilgængelig inden for kort tid.