04. februar 2020

To nye dialogfora om danskuddannelse

KL har oprettet to nye dialogfora på platformen yammer.com. De nye dialogfora er for kommunale ledere og medarbejdere, som ønsker at videndele med andre kommuner om god praksis, lovgivning og udvikling af danskuddannelsesområdet.

Nye dialogfora

Med de nye dialogfora ønsker KL at understøtte en faglig dialog, videndeling og erfaringsudveksling om danskuddannelse til voksne udlænding. De to fora fokuserer på hhv.:

  • Tilsyn med danskuddannelse: For personer som ønsker at sparre om opgaven med det kommunale tilsyn med sprogcentre. I gruppen deltager også repræsentanter fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).
  • Administration af danskuddannelse: For personer som arbejder med at styre og administrere kommunens tilbud om danskuddannelse. Gruppen er kun for kommunalt ansatte.

I forvejen er der på integrationsområdet oprettet yammergrupper om repatriering, flygtningeboliger og sikkerhedsstillelse ifm. familiesammenføring.

Vil du gerne være medlem af ét eller flere af de nævnte dialogfora, så kan du skrive til Rie Martens på rima@kl.dk og bede om at blive oprettet.