18. december 2020

KL udkommer med ny publikation om beskæftigelsesrettede indsatser i almene boligområder

KL’s nye publikation fokuserer på gevinster ved at kommuner og boligorganisationer samarbejder om beskæftigelsesindsatser

Hvorfor inddrage boligorganisationer i beskæftigelsesindsatser?

Svaret er, at andelen af beskæftigede i den almene boligsektor er langt lavere (54%) end i resten af landet (78% før corona) og at boligorganisationerne langt hen ad vejen gerne vil være en del af løsningen på denne udfordring. Mange almene boligorganisationer er allerede engagerede i boligsociale indsatser, der har til formål at skabe sociale løft i de mest udsatte boligområder.

Beskæftigelse er blevet et særligt relevant emne i den almene boligsektor med Parallelsamfundsaftalen fra 2018. Beskæftigelse og indkomst udgør nemlig to ud af fem kriterier for et boligområdes placering på den såkaldte ghettoliste. Coronakrisen har yderligere aktualiseret fokus på ledighed i udsatte boligområder, da mange beboere i den almene sektor netop er ufaglærte eller beskæftiget i brancher, som har været hårdt ramt af afskedigelser i 2020.

Men 2020 har også bragt muligheder med sig i forhold til jobåbninger. Regeringens grønne Boligaftale fra maj 2020 bevilligede 30,2 mia. kr. til renoveringer af den almene boligsektor, hvoraf 18,4 mia. kr. allerede skal i brug i 2020 og 2021. Med pengene følger samtidig et krav om en grøn og social dimension – herunder et krav om oprettelse at praktik- og lærepladser i renoveringsarbejdet. De mange renoveringer, der nu skal realiseres er en oplagt mulighed for beskæftigelsesindsatser for beboerne lokalt. En sådan indsats er blandt andet beskrevet som et eksempel i KL´s nye publikationen, nemlig Byg-til-vækst-projektet i Odense kommune.

Publikationen beskriver syv beskæftigelsesindsatser i kommuner på tværs af landet, der belyser tre overordnede typer beskæftigelsesindsatser; fritidsjobindsatser, fremskudt beskæftigelsesindsats, og indsatser i samarbejde med erhvervslivet.

Publikationens primære formål er at dele viden om, hvordan kommuner og boligorganisationer kan samarbejde om at få flere beboere i beskæftigelse. Et stærkt samarbejde mellem de to parter kan nemlig være til fordel for ledige beboer og hele deres boligområde.

KL ønsker, at publikationen vil inspirere og sprede de gode ideer, som findes i det kommunale landskab

KL vil gerne takke dem der har bidraget til publikationen:

Aalborg Kommune, Aabenraa Kommune, Greve Kommune, Horsens Kommune, København Kommune, Køge Kommune, Odense Kommune og alle andre bidragsydere.

God læselyst

  • PDF

    Beskæftigelsesindsatser i udsatte boligområder