28. august 2020

Forebyggelse af coronasmitte blandt etniske minoriteter

KL indsamler viden og erfaringer fra kommunerne i forhold til arbejdet med forebyggelse og håndtering af coronasmitte i etniske minoritetsmiljøer

Sensommerens stigning i corona-smitte har været karakteriseret ved lokale smitteudbrud blandt etniske minoritetsmiljøer i udsatte boligområder. Udviklingen har nødvendiggjort et særligt fokus på inddragelse af og tydelig kommunikation til alle befolkningsgrupper for at sikre, at myndighedernes anbefalinger kan forstås og efterleves af hele befolkningen.

KL har sammen med Boligsocialnet, BL afholdt to webinarer om forebyggelse og håndtering af coronasmitte blandt etniske minoritetsmiljøer. Webinarene er blevet optaget og er tilgængelige her

Blandt andet finder I oplæg fra

- Udsatte boligområder i Århus og Silkeborg
- Råd og opfordringer fra sundhedsstyrelsen og Styrelsen for patientsikkerhed
- Sundhedsfagligt oplæg fra professor Morten Sodemann fra Indvandremedicinsk Klinik
- Bydelsmødrene, Fonden for Socialt Ansvar
- Slagelse kommune

Ligeledes deler KL materialer og erfaringer med forebyggelsesarbejdet, hvilket er tilgængeligt her

Opfordring
KL opfordrer alle kommuner til at indsende deres erfaringer i korte beskrivelser, materialer produceret lokalt eller små videoer, der vil kunne inspirere andre kommuner.

Send til Boligsocial konsulent Ulla Schärfe: ulsc@kl.dk