28. april 2020

KL til integrationsministeren: Vigtigt med fleksible rammer for genåbning af integrationsindsatsen

Brev til Udlændige- og Integrationsminister Mattias Tesfaye om genåbning af integrationsindsatsen

Fleksible rammer for genåbning af integrationsindsatsen

KL har sendt brev til Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye med konkrete forslag til en gradvis genåbning af integrationsindsatsen

De økonomiske konsekvenser af coronakrisen begynder at slå rødder i det danske samfund, og vi risikerer en rekordhøj stigning i antallet af ledige, hvis ikke samtaler, tilbud, visitation m.v. på landets jobcentre genoptages. Det gælder også for integrationsindsatsen for flygtninge, familiesammenførte og indvandrere.

 I en situation, hvor der både vil være et efterslæb efter den delvise suspension og mange nye ledige, er det afgørende, at ressourcerne bruges på det, der skaber mening og værdi for borgere og virksomheder. Der er derfor brug for at genstarte integrationsindsatsen under fleksible rammer.

KL har på den baggrund sendt et brev til Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye med konkrete pejlemærker for en gradvis genåbning af integrationsindsatsen.

KL foreslår bl.a.:

 • Den delvise suspension af integrationsindsatsen ophæves, og flygtninge og familiesammenførte skal igen stå til rådighed for rimelige tilbud om jobs.
   
 • Alle samtaler skal kunne afholdes telefonisk eller via et digitalt medie, dvs. at der sker en fritagelse for krav om fysisk fremmøde.

 • Kommunerne vil fortsat arbejde for, at der kontinuerligt gives virksomhedsrettede tilbud, men der bør i en periode dispenseres fra proceskrav i integrationsloven.

 • Det skal være muligt at igangsætte alle typer tilbud, især virksomhedsrettede, men der bør dispenseres for krav, der kan spænde ben for samspillet med virksomhederne.

 • Kommunerne bør kunne iværksætte andre tilbud end virksomhedsrettede, som kan tælle med i 15 timers kravet, fx opkvalificering. 

 • En del flygtninge og familiesammenførte har vanskeligt ved at begå sig digitalt. Indtil det bliver muligt igen at holde fysiske møder, bør der tages hensyn til de borgere ved, at der ikke sanktioneres på baggrund af sproglige eller teknologiske udfordringer.

 • Mange flygtninge og familiesammenførte vil fagligt og sprogligt være sakket bagud i deres integrationsproces i den periode, hvor indsatsen har været suspenderet. KL foreslår derfor en forlængelse af både introduktionsperioden og danskuddannelsesretten.

KL’s brev og pejlemærker kan læses i sin helhed herunder.

 • PDF

  Genåbning af integrationsindsatsen

 • PDF

  Følgebrev til pejlemærker fra KL til UIM