13. september 2019

Integrationstræf 19: Tak for i år!

Efter en vellykket dag i integrationens tegn tirsdag den 10. september takker vi for dette års Integrationstræf. Her kan du finde program, endelige deltagerliste og slides fra dagen.

Temaet for årets Integrationstræf var "Fremtidens integrationsindsats". Med dette tema rettede vi et bredere fokus på indsatsen der også omfatter flygtninge og indvandrere, der har været i landet i en årrække. På dagen tog vi bl.a. følgende drøftelser op:

Hvordan skal vi i fremtiden tilrettelægge en målrettet integration af flygtninge og familiesammenførte med fokus på indsatser, der virker? Og hvordan kan vi udbrede indsatserne til flygtninge og indvandrere, der har været længere tid i landet og stadig har brug for støtte til at komme i job?

Programmet for Integrationstræf 19

På årets integrationstræf kunne deltagerne blandt andet høre sociolog Aydin Soei fortælle om frihed, tillid og medborgerskab som vigtige dele af sammenhængskraften i den danske integrationsindsats. Desuden talte Charlotte Liebak Hansen fra Væksthusets Forskningscenter om potentialet hos ikke-vestlige kontanthjælpsmodtagere, mens emner som forældreskab, ensomhed og motivation blev taget op under Integrationstræfs live-udgave af Rushy Rashids radioprogram "Rushys Roulette". Som afrunding på dagen besøgte Udlændinge- og Integrationsminister, Mattias Tesfaye, Integrationstræf og præsenterede sine budskaber om integrationsindsatsen til kommunerne.

Se hele det endelige program herunder, hvor du også finder dagens slides samt en endelig deltagerliste.