23. februar 2023

Ungetræf 2023: De unges tid er nu!

- så det er ikke et øjeblik for sent at komme i gang

De unges potentialer skal frem i lyset

Sammenlignet med andre lande er uddannelsesniveauet i Danmark stigende og ungdomsarbejdsløsheden lav. Men ikke alle unge er i uddannelse eller job. Der er stadig en gruppe unge, som ikke er med. Disse unges potentialer skal frem i lyset, og det er et fælles ansvar at skabe rammerne, så de unge kan lykkes. Det er derfor en bunden opgave, at kommunerne får taget de næste skridt for at sikre en sammenhængende indsats for de unge i den kommunale ungeindsats.

Tiden er inde til, at vi i fællesskab zoomer ind på de unge, der står lige foran os. På afstand kan de unge ligne en homogen gruppe - det er de ikke. På KL's Ungetræf 2023 foldes nuancerne ud. Så uanset om du kommer fra en kommune, uddannelsesinstitution eller en interesseorganisation kan du få inspiration med hjem. For de unges tid er nu - og de kan ikke vente.

Indhold og program

På dagen sættes der fokus på:

  • Hvem er de unge uden uddannelse? Og hvad kendetegner unge uden uddannelse og job?
  • Eksempler på virkningsfuld praksis i kommunerne
  • Eksempler på det gode samarbejde mellem kommuner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner
  • Unge og fritidsjob

Det foreløbige program offentliggøres ultimo marts og vil løbende blive opdateret.

Målgruppe

Ungetræf henvender sig bredt til ledere og nøglemedarbejdere, der arbejder med unge i den kommunale ungeindsats, FGU-institutionerne, repræsentanter for ministerier, styrelser, organisationer og private aktører.

Tilmelding

 

×

Log ind