17. april 2023

Stadig pladser tilbage på KL og Hans Knudsen Instituttets konference: "På job med autisme og/eller ADHD-Sådan!"

Du kan stadig nå et tilmelde dig konferencen, hvor du kan få mere viden om, hvordan du kan tilrettelægge indsatsen for unge og voksne med autisme/ADHD, så de får bedre muligheder for at bidrage på arbejdsmarkedet. Konferencen er udviklet i samarbejde mellem Hans Knudsen Instituttet og KL.

Hvordan får vi det stigende antal danskere med en udviklingsforstyrrelse i job?

Et voksende antal danskere får diagnosen autisme, ADHD eller en anden udviklingsforstyrrelse – og flere og flere gør det som voksne. De udgør også en voksende andel af dem, som de kommunale medarbejdere møder på jobcentrene, på social-og ungeområdet.

For en stor del betyder diagnosen, at de står med en lidt større udfordring end de fleste af os, når de træder ind på arbejdsmarkedet. Og for mange er det en af grundene til, at de en årrække har haft svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Heldigvis kan vi gøre det lettere for dem!

På konferencen får du

  • Et indblik i den nyeste viden om betydningen af autisme og ADHD i en arbejdssituation
  • Viden om metoder og redskaber som kan gøre det lettere for borgerne at komme ind og blive ved på en arbejdsplads –selv med en diagnose
  • Konkrete og praksisnære erfaringer fra en arbejdsgiver og medarbejdere, der selv har​ diagnoserne

Målgruppe

Målgruppen for konferencen er medarbejdere, der tilrettelægger social- og beskæftigelsesindsatsen for at unge og voksne med autisme/ADHD; jobcentermedarbejdere, KUI-medarbejdere, UU-vejledere og STU-medarbejdere.

Lige nu er der 75 tilmeldte.

Praktisk information og tilmelding

Konferencen afholdes d. 9. maj 2023 fra kl. 8:30-16:00 på Hotel Nyborg Strand.

Prisen er 1.600,00 kr. per person.

Yderligere information og tilmelding foregår via følgende link: https://hki.nemtilmeld.dk/53/

×

Log ind