09. november 2022

Fra siloer til helhed. Fra komplekse problemer til arbejdsmarkedskontakt og livsmestring

Ny KL publikation om kommunale erfaringer med helhedsorienterede indsatser for udsatte borgere

Borgere med komplekse problemer oplever ofte, at indsatserne fra forskellige myndigheder og afdelinger ikke hænger sammen. Problemet starter med lovgivningen, fortsætter i sektorsiloerne med statslig styring og viser sig i mødet med borgeren, når medarbejdere har forskellige syn og løsninger på borgerens udfordringer.  

Kommunerne spiller en afgørende rolle i at skabe større sammenhæng i indsatserne på tværs af de faglige søjler og i at reducere borgerens kontaktpunkter med det offentlige.  Desværre er der borgere i dag med mange forskellige indsatser og behov, der møder forskellige myndighedskrav og mange kontaktpersoner, og hvor mål og sammenhæng forsvinder for både borgere og medarbejdere.

Det har mange kommuner forsøgt at gøre op med. I stedet for lukkede siloer arbejder de på tværs af forvaltninger med helhedsorienterede indsatser ud fra borgerens eget perspektiv og egne behov.  Borgernes mål er arbejdsmarkedskontakt, uddannelse og livsmestring.

KL har samlet erfaringer fra disse kommuner og udgiver i dag publikationen "Helhedsorienterede indsatser for udsatte borgere – metoder og redskaber". Den indeholder generelle anbefalinger om arbejdet med helhedsindsatser og beskriver 18 konkrete kommunale eksempler på, hvordan kommunerne udvikler fælles faglige metoder og fælles mindset på tværs af afdelinger, fælles udredninger og principper for borgermødet, kompetenceudvikling af medarbejderne, it-understøttelse m.v.

11 partier i Folketinget indgik i juni i år en aftale om en Hovedlov, der skal understøtte kommunernes arbejde med helhedsorienterede indsatser, der kan hjælpe udsatte borgere i bedre arbejdsmarkedskontakt og livsmestring. Loven forventes vedtaget næste forår og at træde i kraft 1. Juli 2023. KL's nye publikation har til formål at inspirere og formidle erfaringer mellem kommunerne – både til dem, der er i gang og til dem, der nu igangsætter et helhedsorienteret arbejde for at være klar til en Hovedlov næste år.

  • PDF

    Helhedsorienterede-indsatser-for-udsatte-borgere-Metoder-og-redskaber.pdf

×

Log ind