09. december 2022

Bliv en del af KL's netværk om den kommunale ungeindsats 2023-24

Styrk arbejdet i den kommunale ungeindsats via sparring, vidensopbygning og erfaringsudveksling

KL har siden 2020 faciliteret et kommunalt netværk om den kommunale ungeindsats med stor tilslutning og engagement blandt de deltagende 62 kommuner. Der har været bred tilfredshed med netværket, og de deltagende kommuner efterspørger stadig sparring og inspiration til gode løsninger, på de udfordringer kommunerne møder i KUI og i arbejdet med de unge. Derfor videreføres KL’s KUI-netværk i 2023 og 2024.

I netværket vil der blandt andet blive mulighed for at udvikle praksis ved at dele erfaringer på tværs af kommuner og ved at bringe ny viden i spil. Formålet med KL’s netværk om den kommunale ungeindsats er at skabe rammerne for udveksling af viden og erfaringer imellem kommunerne - på baggrund af kompetente og faglige oplæg om de nyeste tendenser og den seneste forskning.

Læs mere og tilmeld din kommune til netværket her.

×

Log ind