20. april 2022

Netværk om virksomhedsservice

Du kan nu tilmelde dig KL's netværk om virksomhedsservice. Med netværket kan du styrke arbejdet i den kommunale virksomhedsindsats via sparring, vidensopbygning og erfaringsudveksling.

Der er ca. 72.800 tilbage i ledighedskøen. 31 pct. af virksomhedernes rekrutteringsforsøg er forgæves. Som samfund står vi i visse brancher med en massiv udfordring med mangel på arbejdskraft.

Der er i øjeblikket stort fokus på jobcentrenes opgavevaretagelse og ikke mindst på formidlingen af kandidater til virksomhederne. Med netværket ønsker KL at understøtte og fremhæve den dagsorden, der handler om at jobcentrene, der i en højkonjunktur varetager en samfundskritiks opgave ved at sikre flest mulige virksomheder og ledige finder hinanden – hurtigst muligt.

Drøftelserne i netværket vil tage afsæt i den omstilling, som virksomhedsservice i kommunerne gennemgår i disse år. Der vil være fokus på, hvordan indsatser kan udvikles – både organisatorisk, fagligt og økonomisk.

Formål med netværket

  1. At udvikle opgaveløsningen i fællesskab via erfaringsudveksling og inspiration på tværs af kommuner.
  2. At udvikle og afprøve konkrete ideer til, hvordan indsatser på virksomhedsserviceområdet kan styrkes.
  3. At dele aktuel viden, der sikrer det bedst mulige vidensgrundlag for arbejdet med den kommunale virksomhedsservice.

Fagligt arbejdsrum

KL’s netværk om den kommunale virksomhedsservice skal være et fagligt arbejdsrum, hvor konkret sparring, faglige drøftelser og videndeling på tværs af kommunerne er det bærende. Der vil være fokus på at skabe en fælles platform for udvikling, inspiration og læring.

Overordnet består netværket af to spor:

  • Et udviklingsspor, hvor der arbejdes med at udvikle virksomhedsserviceindsatsen i fællesskab på netværksmøderne og hjemme i egen kommune mellem møderne.
  • Et aktualitetsspor og formidlingsspor, hvor der er fokus på et aktuelt emne med oplæg fra videns- eller fagpersoner, der relaterer sig til netværkets formål, og hvad der aktuelt er på dagsordenen.

De to spor kommer til at forløbe parallelt forstået på den måde, at de enkelte netværksmøder både vil indeholde elementer om udviklingsarbejdet og indeholde oplæg og fælles drøftelser om aktuelle og udvalgte temaer.

Der vil også indgå oplæg med konkrete eksempler og inspiration fra andre kommuners arbejde med emnet eller problemstillingen.

Datoer

  • 10. juni 2022: KL-huset, København
  • 1. september 2022: Virtuelt
  • 6. december 2022: KL-huset, København
  • 9. marts 2022: Virtuelt

Pris
Prisen for deltagelse i netværket vil være 9.500 kr. ekskl. moms for ét år pr. kommune. Til hvert møde kan kommunen sende to deltagere, hvoraf den ene deltager kan være en medarbejder.

Tilmelding
Du kan læse mere og tilmelde dig netværket her

Spørgsmål 
Spørgsmål til netværket kan rettes til specialkonsulent Trine Bolwijn på 3370 3641 eller trbo@kl.dk og konsulent Bjarke Bruun Petersen på 3370 3955 eller bbpe@kl.dk

×

Log ind