23. november 2021

Du kan stadig nå at tilmelde dig KL’s webinarrække Aktuelt om arbejdsmarkedet!

Har du i dit daglige arbejde brug for viden om arbejdsmarkedet, beskæftigelse og efterspørgsel på arbejdskraft? Og har du brug for inspiration til indsatser der understøtter arbejdet med at matche de ledige til behovet for kvalificeret arbejdskraft? Så tilmeld dig KL’s nye webinarrække!

Programmet er nu klar til det første webinar den 29. november. Du kan høre:

 • Cheføkonom i KL Morten Mandø

Om den aktuelle danske økonomi med særligt fokus på ledighed og beskæftigelse

 • Chefkonsulent i DI Mette Fomsgaard Nyrup

Om udfordringerne med mangel på arbejdskraft i servicebranchen

 • HR Direktør i COOR, Ulla Amtoft

Om virksomhedssamarbejdet med jobcentrene om rekruttering af medarbejdere

 • Leder af job og virksomhedsservice Maria Lund i Guldborgsund

Om kommunal case med rekruttering af flere unge ledige til servicebranchen

Tilmeld dig webinarrækken

Én gang i kvartalet har du mulighed for at se og høre via livestream når cheføkonom i KL Morten Mandøe og eksterne oplægsholder fremlægger aktuel viden og giver et bud på:

 • Dansk økonomi
 • Den aktuelle ledigheds- og beskæftigelsessituation
 • Efterspørgsel på arbejdskraft og virksomhedernes tilfredshed
 • Virksomhedernes vinkel
 • Kommunecase om arbejdet med at understøtte mangel på kvalificeret arbejdskraft

Livestreamingen optages, og kan tilgås af deltagerne efterfølgende.

I første omgang udbyder vi to webinarer:

 • 29. november 2021: 09.00-10.30
 • 28. februar 2022: 09.00-10.30

Ved efterspørgsel, vil møderne fremadrettet blive udbudt som fast møderække én gang i kvartalet. 

Arrangementerne retter sig primært mod kommunale medarbejdere og ledere indenfor beskæftigelse.

Pris pr. deltager: 750;- / begge webinarer

Pris for fem deltagere fra samme organisation: 3000,- / begge webinarer

Pris for ti deltagere fra samme organisation: 5250;- / begge webinarer

Vi forbeholder os retten til at ændre på programmet og / eller aflyse ved for få tilmeldte.

Har du spørgsmål kan du henvende dig til Bjarke Bruun Petersen på bbpe@kl.dk eller Trine Bolwijn på trbo@kl.dk